Autismecafé Assen


 


               

Het Autismecafé Assen is een ontmoetingsplek voor ouders van kinderen of jongeren met autisme. Het ontmoeten van andere ouders is prettig. Je ziet dat je niet de enige bent, er is begrip voor je situatie en je kunt ervaringen uitwisselen. Maar ook andere bezoekers zijn van harte welkom, mensen zonder autisme, mensen met autisme , familieleden, vrienden en hulpverleners. Vijf keer per jaar worden avonden georganiseerd rondom een bepaald thema.

Thema 2019:

Donderdag 21 november a.s. is er weer een Autismecafé, deze avond staat in het teken van het jubileum van Autismecafé Assen.

Het thema: Vijf jaar verbonden met Autisme staat op deze avond centraal.

Gespreksleider Hanneke Kappen praat op deze bijzondere avond met verschillende tafelgasten. Ze spreekt met ervaringsdeskundigen en met gasten die iets bijzonders doen voor mensen met autisme en hun naasten.

Er zijn op deze avond diverse standjes ingericht die bezoekers kunnen aandoen. O.a. van: IVA Wonen, Scauting, Iets Drinken, Happytails, Autiteam Glimmen en Humanitas DMH. Ook zijn de volgende vertrouwde stands vertegenwoordigd: Autisme Expertise Netwerk Drenthe, NVA, Balans en MEE Drenthe.

Deze bijzondere avond heeft een feestelijk tintje. Op deze avond staan we even stil bij wat het Autismecafé in de afgelopen vijf jaren heeft betekend. Er wordt gesproken met mensen die autisme hebben en er wordt gesproken met mensen die ieder op hun eigen wijze betrokken zijn en zo hun steentje bijdragen aan ‘verbinding’. Natuurlijk ontbreekt een speciale muzikale omlijsting ook op deze avond niet.

Omdat we veel gasten verwachten, hebben we rekening gehouden met een rustige ruimte voor mensen die zich even terug willen trekken. Ook hebben we een programma van de avond gemaakt, deze zal worden uitgereikt bij binnenkomst.

Bent u benieuwd naar deze bijzondere jubileumavond? Bezoek dan op donderdag 21 november a.s. het Autismecafé Assen.

U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in MFA Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a te Assen. De toegang en koffie/thee zijn zoals altijd gratis. Een kleine bijdrage - om de extra kosten van deze avond te kunnen dekken - is van harte welkom. Uw gift kunt u deponeren in de daarvoor bestemde donatie-pot.

Dit Autismecafé wordt mede mogelijk gemaakt door Stila, Stimuleringsfonds Leefbaarheid Assen.

Graag tot ziens!

Werkgroep Autismecafé Assen

Wilt u het Autismecafé ondersteunen, dan kan dat door een gift over te maken op bankrekeningnummer NL39 SNSB 0706 0704 10 ten name van Stichting Autismecafé Assen. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Vragen? Contactpersoon van het Autismecafé Assen is mevr. Karin van Goor, mailadres:info@autismecafeassen.nl. Zie ook de website: www.autismecafeassen.nl