Autismecafé Assen


 

 

Het Autismecafé Assen is een ontmoetingsplek voor ouders van kinderen of jongeren met autisme. Het ontmoeten van andere ouders is prettig. Je ziet dat je niet de enige bent, er is begrip voor je situatie en je kunt ervaringen uitwisselen. Maar ook andere bezoekers zijn van harte welkom, mensen zonder autisme, mensen met autisme , familieleden, vrienden en hulpverleners. Vijf keer per jaar worden avonden georganiseerd rondom een bepaald thema.

Thema’s 2020

30 Januari           Autisme en eenzaamheid.

26 Maart             Autisme en onderwijs.

28 Mei                 Autisme in het gezin.

24 September    Autisme en relaties.

26 november      Inzicht in begrip voor Autisme.

U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a te Assen. De toegang is gratis.

Wilt u het Autismecafé ondersteunen, dan kan dat door een gift over te maken op bankrekeningnummer NL39 SNSB 0706 0704 10 ten name van Stichting Autismecafé Assen. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Vragen? Contactpersoon van het Autismecafé Assen is mevr. Karin van Goor, mailadres:info@autismecafeassen.nl. Zie ook de website: www.autismecafeassen.nl